Installfest 2020

bash script from scratch
2020-02-29, 10:00–10:55, Track I

Ukázka tvorby skriptu v shellu od #! po komplexní skript.


Obtížnost přednášky – Začátečníci