Installfest 2020

Prometheus - workshop
2020-03-01, 13:00–13:55, WS room I

Workshop navazuje na přednášku Prometheus.

Zkusíme přidat metriky do Promethea, zobrazit grafy a nastavit alerty pro Promethea.


Obtížnost přednášky – Začátečníci