Installfest 2021

Vývoj driverů a BSP pro NuttX
2021-03-06, 11:00–11:25, Track II

NuttX je malý POSIXový RTOS využívaný na mnoha mikrokontrolerech. Přednáška uvede postup při vývoji NuttX FlexCAN driveru pro i.MX RT1060 MCU [1] a následné portaci a ladění NuttXu na levnou destičku Teensy 4.x [2], kterou využívá firmou PiKRON navržený BaseBoard [3]. Povíme si, jaké nástrahy nás při vývoji potkaly a jak jsme se s nimi vypořádali, a zbyde-li čas, podíváme se i nějaké praktické ukázky.

[1] https://github.com/apache/incubator-nuttx/pull/2004
[2] https://www.pjrc.com/store/teensy41.html
[3] https://gitlab.com/pikron/projects/imxrt-devel/-/wikis/teensy_bb


Obtížnost přednášky

Mírně pokročilí

Student druhého ročníku programu Kybernetika a Robotika na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Práce pro doktora Pavla Píšu a firmu Electroline.cz na vývoji NuttXu pro i.MX RT1060 MCU a desku Teensy 4.x