Installfest 2022

F-Tester, příběh životaschopného embedded zařízení
2022-06-12, 13:30–14:25 (Europe/Prague), Track II

IoT a embedded jsou slova, která rezonují nejen v komunitách profesionálů, ale také u bastlířů.
Operační systém linux je historicky znám svou spolehlivostí a schopností bežet dlouhé roky bez
zásahu uživatele. Platí to ovšem i dnes, kdy ho nalézáme v malých IoT či embedded zařízeních?
S rostoucím počtem různých platforem vzniká přehršel různých variant Linuxu a jeho optimalizací
pro konkrétní požadavky daného vývojáře.
Přednáška ukazuje jednu z cest jak lze využít známou linuxovou distribuci OpenWrt pro realizaci
zařízení pro měření TCP/IP sítí, které je nasaditelné do prostředí pevných i mobilních sítí
v režimu 24/7. V přednášce zazní informace o tom jakým způsobem zařízení vyrobit, oživit a hlavně
udržet v provozuschopném stavu s ohledem na nutnost vydávání aktualizací a hardwarových úprav.
F-Tester (https://f-tester-fel.cvut.cz) je vyvíjený zaměstnanci a studenty na
katedře telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze. Samotné zařízení je dnes v provozu v několika
telekomunikačních splečnostech a s jeho pomocí provádí český telekomunikační úřad měření mobilních
sítí 4. a 5. generace.


Obtížnost přednášky

Mírně pokročilí

See also: Prednaska

Na katedře telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze působím jako odborný asistent. Vyučuji předměty se zaměřením na komunikační sítě a jejich diagnostiku.
Ve vědeckovýzkumné činnosti se zaměřuji na systémy bezdrátové komunikace, jejich modelování, měření a analýzu. V současné době jsou mou hlavní doménou vysokorychlostní přenosy dat z rychle se pohybujících objektů. Dále se podílím na výzkumu možností implementace konvenčních komunikačních technologií do průmyslového prostředí, zvláště pak technologie Smart Grid.