Installfest 2022

Proxmox + Linstor = HA
2022-06-11, 16:30–17:25 (Europe/Prague), Track II

Populární virtualizační platforma Proxmox se dá s pomocí Linstor/DRBD pluginu rozšířit o replikaci dat na více fyzických úložišť a tím výrazně zvýšit odolnost proti výpadkům HW.


Na začátku přednášky rychle představím možnosti “RAIDu po síti” s využitím DRBD. Popíši koncepci a možnosti projektu Linstor, který přidává k DRBD administrativní rozhranní pro centrální správu a nakonec jeho integraci do virtualizační platformy Proxmox.

Prerekvizitou přednášky je povědomí o Proxmoxu.

Na závěr předvedu bleskovou live migraci virtuálního serveru bez sdíleného diskového úložiště a zodpovím případné dotazy.


Obtížnost přednášky

Zkušení administrátoři a vývojáři

See also: Prezentace: Proxmox + Linstor = HA

Dan Ohnesorg pracuje jako systémový architekt. Je spolumajitelem firmy AdminIT, s.r.o., která se zabývá správou serverů a počítačových sítí obecně.