Installfest 2022

Password123
2022-06-11, 16:00–16:25 (Europe/Prague), Track I

Rozvedení problematiky password managerů. Zvážení možností řešení osobních hesel a jejich výhody/nevýhody.


Hesla hrají důležitou roli v životě každého člověka a proto je potřeba jim věnovat patřičnou pozornost. Uživatelé (a někdy i systémoví administrátoři) však volbu hesla často podceňují nebo si naopak dělají život zbytečně složitější. Pojďme najít lepší řešení!


Obtížnost přednášky

Beginners

Vedoucí back-end vývoje v BIM Project s.r.o (architektonický software)
Členství v pražském hackerspace Takt z.s.