Installfest 2022

Praktické testování sběrnic CAN a CAN FD na systémech GNU/Linux a NuttX
2022-06-12, 13:30–14:25 (Europe/Prague), WS room I

V laboratoři můžeme nabídnout 20 pracovišť s výukovými přípravky MZ_APO, každý se dvěma CAN FD transceivery. Lze si na nic vyzkoušet rekonfiguraci FPGA části za běhu a nahrání CTU CAN FD kontroléru a komunikaci mezi deskami včetně integrovaného logického analyzátoru ZLOGAN a analýzy provozu na sběrnici. Dále máme k dipozici několik kitů s různými MCU, NXP imxRT, Microchip SAME7, RISC-V ESP32C3 atd... Mnoho systémů je i doplněnými periferiemi pro řízení DC a PMSM motorů. Lze si zkusit vytvořit na základě EDS vlastní CANopen zařízení a jejich řízené přes TCP/IP bránu a analyzátor (projekt OrtCAN). Můžete si přinést i vlastní CAN a CAN FD zařízení a v prapůvodním duchu prvních ročníků pražského InstallFestu vyzkoušet co se dá s hardware zvládnout. Pro řízení periferií i zařízení přes sběrnici CAN nabízíme kromě podpory pro Matlab/Simulink i plně otevřené řešení pro rychlý návrh řídicích aplikací pysimCoder.

Rozcestník na další aktivity ČVUT FEL v oblasti sběrnice CAN zde. Širší aktivity a nabídka znalostí a spolupráce v rámci neformální skupiny Open Technologies Research Education and Exchange Services.

Vzdálený přístup do laboratoře KN:E-23 po dobu konference: https://toomai.felk.cvut.cz/if_lab/index.php (uživatel: guest, helo: xxx)

scp -i /opt/zynq/ssh-connect/mzapo-root-key DC_PID_shv_control_X9yNOGp root@192.168.223.114:/tmp
ssh -i /opt/zynq/ssh-connect/mzapo-root-key root@192.168.223.114 /tmp/DC_PID_shv_control_X9yNOGp

Vzdálené ovládání kitů v laboratoři: https://pisa-virt.felk.cvut.cz/shv/shvspy.html (test -> shv -> mzapoknobs). Během prezentace a workshopu i přístup k modelům.

pysimCoder: https://github.com/robertobucher/pysimCoder
příklady: https://github.com/robertobucher/pysimCoder-examples/tree/main/Linux-mzapo/DCmotor

Silicon Heaven (SHV): https://github.com/silicon-heaven
Jak zprovoznit SHV a pysimCoder: https://github.com/robertobucher/pysimCoder/wiki/Silicon-Heaven-Support

NuttX: https://nuttx.apache.org/
úvod do NuttXu: https://www.youtube.com/watch?v=mbHbJ4P8QBg

CTU CAN FD driver documentation in mainline Linux kernel: https://docs.kernel.org/networking/device_drivers/can/ctu/ctucanfd-driver.html


K workshopu nabízíme i přehledovou přednášku a úvod.


Obtížnost přednášky

Mírně pokročilí

See also: DC Motor

He studied cybernetics and robotics at CTU FEE, where he currently teaches and works on projects using GNU/Linux and other processor technologies. He participates in design of firmware and electronics of laboratory and medical devices and precise servo control in PiKRON.com company. He provides consultations to more companies in the field as well.

  • The list of some open-source projects contributions https://www.openhub.net/accounts/ppisa
  • Open Technologies Research Education and Exchange Services https://gitlab.fel.cvut.cz/otrees/org/-/wikis/knowbase
  • CAN bus related project at FEE CTU http://canbus.pages.fel.cvut.cz/
  • Notices mainly to organize own thoughts how to pass and share knowledge with others https://www.abclinuxu.cz/blog/logic
This speaker also appears in:

Student magisterského programu Kybernetika a Robotika na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

This speaker also appears in:

I am an embedded system developer, currently working on my master thesis on the RISC-V ESP32C3 board.