Installfest 2022

pysimCoder - Prototypování řídicích aplikací a ladění parmetrů modelů za běhu
2022-06-12, 11:00–11:55 (Europe/Prague), Track II

V automobilovém průmyslu i jinde se k návrhu řídicích aplikací často používá grafický modelový blokový návrh. Obvykle se jedná o rozsáhlá a drahá softwarová řešení, která pro spuštění generovaného návrhu v prototypovém režimu vyžadují hardware za stovky tisíc korun. Projekt pysimCoder (https://github.com/robertobucher/pysimCoder) nabízí otevřenou alternativu která je kromě běhu na x86 PC GNU/Linux vyzkoušená s více dostupnými kity jak na bázi ARM (Beagle Bone, STM MCU, imxRT) tak i s levnými mikrokontroléry třeba i na bázi architektury RISC-V. Do projektu jsme přispěli přidáním podpory systému NuttX, více například v přednášce Michala Lence z loňského OpenAltu Otevřený návrh řídicích aplikací s pysimCoder a NuttX (PDF). V současné době do projektu integrujeme otevřený protokol silicon-heaven vzniklý ve firmě Elektroline.cz, který umožňuje vzdálenou introspekci modelu a nastavování parametrů za běhu. Popis použití s pysimCoderem je popsaný na příslušné Wiki stránce. Z bloků jsou pak podporované periferie jako jsou AD a DA převodníky, PWM, bloky pro komunikaci po sběrnici CAN a další.

Vzdálený přístup do laboratoře KN:E-23 po dobu konference: https://toomai.felk.cvut.cz/if_lab/index.php (uživatel: guest, helo: xxx)

Vzdálené ovládání kitů v laboratoři: https://pisa-virt.felk.cvut.cz/shv/shvspy.html (test -> shv -> mzapoknobs). Během prezentace a workshopu i přístup k modelům.

Širší aktivity a nabídka znalostí a spolupráce v rámci neformální skupiny Open Technologies Research Education and Exchange Services.

Follower: https://github.com/robertobucher/pysimCoder-examples/tree/main/Linux-mzapo/DCmotor

Video záznam z přednášky: https://youtu.be/S0_9TKY8ikA


V případě zájmu bude možné si i řešení vyzkoušet v naší laboratoři třeba v rámci workshopu zaměřeného na využití sběrnice CAN.


Obtížnost přednášky

Mírně pokročilí

See also: PDF Prezentace

He studied cybernetics and robotics at CTU FEE, where he currently teaches and works on projects using GNU/Linux and other processor technologies. He participates in design of firmware and electronics of laboratory and medical devices and precise servo control in PiKRON.com company. He provides consultations to more companies in the field as well.

  • The list of some open-source projects contributions https://www.openhub.net/accounts/ppisa
  • Open Technologies Research Education and Exchange Services https://gitlab.fel.cvut.cz/otrees/org/-/wikis/knowbase
  • CAN bus related project at FEE CTU http://canbus.pages.fel.cvut.cz/
  • Notices mainly to organize own thoughts how to pass and share knowledge with others https://www.abclinuxu.cz/blog/logic
This speaker also appears in:

Student magisterského programu Kybernetika a Robotika na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

This speaker also appears in: